top of page

מרכז מצוינות | יזמות וסטארטאפים

יזמות-וסטארטאפים_קול-קורא

 יו״ר הפורום: 
קובי קלדרון

קובי קלדרון

מנהל מרכז מצוינות יזמות וסטארטאפים. מנהל וועדת משקיעים. בעלים ומנכל  GVI  חברת בנקאות השקעות גלובאלית המסייעת לסטרטאפים בחדירה לשוק הבינלאומי וגיוס השקעות, חבר בורד וסמנכ"ל פיתוח עסקי בינלאומי של קרן השקעות ואקסלרטור ישראלי ומייצג אותם באירופה.

 מאירועי המרכז: 

רשימת מרכזי המצוינות הנוספים:

bottom of page