!-- Google Tag Manager -->

בקשת הצטרפות

למאגר היועצים של הלשכה לטכנולוגיות המידע

להרשמה
נא מלא את הפרטים

* הצטרפות למאגר היועצים מחייבת את היועץ/המומחה להיות חבר בלשכה 
  (חברות בלשכה כרוכה בתשלום של 190 ₪ בשנה)

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון