top of page
הצטרפות למאגר היועצים-2022

 קול קורא להצטרפות 
לנבחרת היועצים 
של הלשכה לטכנולוגיות 
המידע בישראל 

הלשכה מהווה בית מקצועי לקהילת ההיטק בישראל והינה עמותה מקצועית שלא למטרות רווח (מלכ”ר). כיום חברים בלשכה עשרות אלפי חברים ומעל 100 חברות וארגונים מכלל מגזרי המשק והתעשייה (עסקי, פרטי, ציבורי, ממשלתי, צבא וביטחון, היי-טק, סטרטאפים, תעשייה ואקדמיה).

יועצים בתחומי הטכנולוגיה השונים המבקשים להיכלל בנבחרת, יגישו טופס בקשת הצטרפות

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, מרחיבה בימים אלו את נבחרת היועצים- מומחים המוביל בארץ. המאגר כולל יועצים בכל תחומי ה-IT, טרנספורמציה דיגיטלית, ניהול חדשנות, ניהול עסקי/טכנולוגי ועוד.

נבחרת היועצים עומדת בראש ובראשונה לשימוש של עשרות חברות וארגונים החברים בלשכה ומעונינים בשירותם של היועצים וזכאים לשעות יעוץ במסגרת חברותם בלשכה. הנבחרת משמשת גם חברות ויועצים מכלל מגזרי המשק, המעונינים במומחים ויועצים בתחומים השונים. הלשכה מסתייעת בנבחרת היועצים לפעילותה ומקשרת בין החברות והארגונים המעונינים ביועצים ומומחים לבין היועצים הנמצאים בנבחרת.

* ההשתייכות לנבחרת המרצים מותנית בחברות בלשכה

טופס הרשמה

להרשמה נא מלא את הפרטים

תמונת פרופיל
bottom of page