top of page

אירועים קודמים - מרכז מצויינות

וענן IT תשתיות

 אירועים קודמים: 

26.2.24

VDI והשפעתו על עולם הדיגיטל והסייבר

14.08.23

יישום אבטחת מידע בתשתיות IT ובענן

30.03.22

ניהול תשתיות IT בעידן הדיגיטלי

08.06.21

אבטחת מידע בענן על פיצות בירות

16.09.20

containers

14.07.20

עמדות עבודה וירטואליות

19.05.20

התחברות מרחוק – טיפים של אלופים

23.09.19

מיטאפ מרתק בנושא המסע לענן של 4 חברות ביטוח וצה"ל הגדול

24.06.19

תשתיות- מטקטיקה לאסטרטגיה

14.05.19

Redefine IT Networks

11.04.19

בענן DR - MED1 סיור ב

28.02.19

Digital Infrastructure - Doing IT right

26.06.18

ITמיצוב מחלקת תשתיות ה

28.02.18

Hyper Converged - מפגש בנושא

14.01.18

IT ארוע גיבוש סטנדרט תשתיות

 יו״ר המרכז: 

דוד בן טולילה

דוד בן טולילה

ס. יו"ר הלשכה
יו"ר Energy Team

 מצטרפים למרכז! 

מרכז המצויינות מזמין אותך לנצל הזדמנות נדירה להשפיע ולעצב את הקהילה המובילה בישראל בעולם ה-IT

אנחנו שמחים ומודים לכל שיתוף פעולה, אם אתם רוצים להציע תוכן באירועים השונים, נושאים לדיון ועזרה לקהילה אתם מוזמנים לפנות ל-

דוד בן טולילה

בטלפון: 054-720-8478

או בכתובת מייל:

david@energyteam.co.il

רשימת מרכזי המצוינות הנוספים:

bottom of page