top of page

אודות | מעורבות חברתית

מזה שנים רבות מקיימת הלשכה פעילות עניפה למען הקהילה, במטרה לקרב צעירים לתחום טכנולוגיית במידע, לטפח ולקדם בני נוער שוחרי טכנולוגיית המידע והמחשוב, ולעודד מצויינות, יצירתיות וחדשנות בטכנולוגיה העילית בכלל ובטכנולוגיית המיחשוב והמידע בפרט.


הלשכה פועלת בקהילה בעיקר בעיירות פיתוח וישובי ספר ופריפרייה, כגון: מעלות תרשיחא, קריית מלאכי, רמלה ולוד ובעתיד מתוכנן לצרף ישובים נוספים. זאת מתוך מטרה לקרב לטכנולוגיית המידע גם צעירים אשר ידם אינה משגת לעשות זאת בכוחות עצמם.

 עיקרי פעילות הלשכה למען הקהילה מתמקדת בתחומים הבאים: 

1. קיום תחרות פרוייקטים ממוחשבת ברמות שונות לתלמידים, מכיתה ב' עד יב'.

פרוייקטים אלה נבחנים ע"י ועדות שיפוט משותפות של אנשי חינוך ואנשי מיחשוב ביישובים, ונציגי לשכת מנתחי מערכות מידע. זאת בכדי לקדם את לימודי הטכנולוגיה והמודעות למצויינות וכן את נגישותם של צעירים לטכנולוגיות בכלל ומקצועות ה-IT בפרט, במוקדי פעילות אלו. פעילות זאת כוללת מעורבות של ראשי הערים, מחלקות החינוך וכמובן מורים, תלמידים ובני משפחותיהם.

 

2. עידוד צעירים אחרי שירות צבאי לפנות לפעילות קהילתית משמעותית, בין היתר על ידי מתן מלגות ללימודי טכנולוגיות מידע ומחשוב. נציגי הלשכה ונציגי הערים בוחרים את מקבלי המלגות על בסיס הישגים בלימודים, מצב כלכלי, ומחוייבות של הצעירים לתרום לקהילה בהדרכת ילדים ופעילות בערים.

 

3. ארגון מפגשים בין בכירי טכנולוגיית המידע לבין צעירים מצטיינים בתחום המדעים, כולל הופעת בכירי הטכנולוגיה בפני תלמידי המגמות המדעיות בבתי הספר ואירוח התלמידים במרכזי המחשוב ומערכות המידע בחברות שונות.

 

4. יוזמה לשילוב לימודי טכנולוגיה ומערכות מידע בהכשרות המקצועיות המועברות במסגרת פעילויות ומפעלים לקידום מנהיגות צעירה בפריפריה.

 

5. יוזמה להבאת קדמת הטכנולוגיה העילית לאותם יישובים ומוקדי פעילות, עם דגש על אוכלוסיות מיוחדות ומנותקות, כגון בני נוער בסיכון גבוה, על ידי העברת קורסים והכשרות וארגון תחרויות מונחות, בתחומים טכנולוגיים רלוונטיים כטכנולוגיות mobile, בניית אתרים וכיו"ב.

bottom of page