בקשת הצטרפות
למאגר המרצים של הלשכה לטכנולוגיות המידע

להרשמה
נא מלא את הפרטים

* הרני מאשר הצטרפות ללשכה לטכנולוגיות המידע בישראל (במידה ועדיין אינני חבר)