top of page

בחירות 2021

שלמה שמאי

שלמה שמאי

תפקיד:

ארגון / חברה:

סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף מערכות מידע

איילון חברה לביטוח

אנו נמצאים בתקופה בה טכנולוגיה מתקדמת ובעלת יכולות גבוהות , מקדמת מודלים חדשים של עסקים וזאת יחד עם מתודולוגיות חדשות של ניהול,
הייתי מגדיר זאת restart לכל מה שידענו עד כה .בטוח שללשכה כמרכזת ידע רב בכל תחומי העשיה יש הרבה מה לתרום להצלחת החברות במסע. והייתי שמח לקחת חלק בזה

bottom of page