top of page
באנר ראשי תחרות פרויקטים מצטיינים 2020%0

בהתאם למסורת של הלשכה, גם השנה תתקיים תחרות לבחירת הפרויקט הארגוני המצטיין.

הפרסים השנה יחולקו להנצחתו של חברנו פיני מתיא ז"ל מוותיקי ומובילי תחום ניתוח המערכות בישראל שהיה בין אלה שהניחו את היסודות למקצוע הזה בארץ. פיני היה חלוץ ופורץ דרך בתחום ואיש רב פעלים והכשיר במשך 35 שנים דורות רבים של מנתחי מערכות. היה חבר נשיאות הלשכה ופעיל בה במשך שנים רבות. גם השנה הלשכה תפיק אוגדן ובו תמצית של רוב הפרויקטים שהוגשו לתחרות, האוגדן יחולק למשתתפי הכנס ויועלה בקרוב לאתר הלשכה.

ולהלן הזוכים, לפי קטגוריות

מסלולי הפרסים

פרויקטים מצטיינים לשנת 2020

מקום ראשון - משרד המשפטים.png
מקום שני - צים.png
מקום שלישי - המרכז למיפוי ישראל.png

הוקרה מיוחדת של חבר השופטים

הוקרה מיוחדת של חבר השופטים.png

הוקרה מיוחדת להתמודדות בתקופת הקורונה

הוקרה מיוחדת להתמודדות עם הקורונה.png

פרויקטים מצטיינים באקדמיה

מקום ראשון - מצטיינים באקדמיה.png
מקום שני באקדמיה.png
ברכות לזוכים.png
bottom of page