top of page

אירועים קודמים

יוצרים הגנה בתחום הסייבר

תמונות מתוך הארוע

29.8.18, כפר המכביה

הלשכה לטכנולוגיות המידע ממשיכה להוביל את סדרת המפגשים.
מתוך מפגש ה- Meet Up האחרון שהתקיים ב 29.8.18 שעסק בנושא יוצרים הגנה בתחום הסייבר.

bottom of page