!-- Google Tag Manager -->
 

אירועים קודמים

יוצרים הגנה בתחום הסייבר

תמונות מתוך הארוע

29.8.18, כפר המכביה

Meet Up 3
Meet Up 3

Meet Up 3_1

רותי גפני
רותי גפני

Meet Up 3_2

יורם אלדר
יורם אלדר

Meet Up 3_6

Meet Up 3
Meet Up 3

Meet Up 3_1

1/6

הלשכה לטכנולוגיות המידע ממשיכה להוביל את סדרת המפגשים.
מתוך מפגש ה- Meet Up האחרון שהתקיים ב 29.8.18 שעסק בנושא יוצרים הגנה בתחום הסייבר.