!-- Google Tag Manager -->

אירועים קודמים

יוצרים הגנה בתחום הסייבר

תמונות מתוך הארוע

29.8.18, כפר המכביה

הלשכה לטכנולוגיות המידע ממשיכה להוביל את סדרת המפגשים.
מתוך מפגש ה- Meet Up האחרון שהתקיים ב 29.8.18 שעסק בנושא יוצרים הגנה בתחום הסייבר.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון