top of page

קורסי גישור למנהלים ועובדים בתחום ההיטק ישראל

קורס יסודות בגישור ויישוב סכסוכים:

 • 8 מפגשים, 4 שעות אקדמיות כל מפגש.

 • הקורס יתקיים אחת לשבוע, בימי שני. 

 • מועד תחילת הקורס: 20.5.24
  (מפגש אחרון ביום 8.7.24).

 • בסיום הקורס, תוענק דיפלומה למשתתפים שיסיימו את המבחן בהצלחה ועמדו בדרישות הנוכחות, שתכלול לוגו משותף של המרכז הישראלי לגישור ובוררות ושל הלשכה לטכנולוגיות המידע. 
   

הקורס במתכונת היברידית: 

 • מפגש פתיחה, מפגש סיום ומפגש נוסף המיועד לסימולציות - יתקיימו באופן פרונטאלי. 

 • יתר שבעת המפגשים יתקיימו בזום.

 • מיקום למפגשים הפרונטאליים. האם ניתן לקיימם במשרדי הלשכה?

 • עלות הקורס למשתתף הינה 3,000 ₪.

קורס פרקטיקום בגישור

 • קורס שכולל 5 מפגשים, 4 שעות אקדמיות כל מפגש.

 • הקורס יתקיים אחת לשבוע, בימי שני

 • מועד תחילת הקורס: 15.7.24

 • (התאריך נקבע כך שיהווה המשך למי שסיימו את קורס הבסיס). (מפגש אחרון יתקיים בשבוע המתחיל בתאריך 11.8 אך לא יתקיים ביום שני או שלישי, כי מדובר בט' באב).

 

הקורס במתכונת פרונטאלית:

 • בסיום הקורס, תוענק דיפלומה למשתתפים, שתכלול לוגו משותף של המרכז הישראלי לגישור ובוררות ושל הלשכה לטכנולוגיות המידע. קבלת הדיפלומה מותנית בנוכחות בכל מפגשי הקורס.

 • עלות הקורס למשתתף הינה 4,000 ₪.

 • משתתף שיירשם מראש גם לקורס הבסיס וגם לקורס הפרקטיקום יקבל 20% הנחה על קורס הפרקטיקום.

קורס השלמה למומחיות בעולם הטכנולוגיה, בדגש על היי-טק

 • קורס שכולל  5 מפגשים, 4 שעות אקדמיות כל מפגש.

 • הקורס יתקיים אחת לשבוע, בימי שני

 • מועד תחילת הקורס: 9.9.24
  (כך שיהווה המשך למי שסיימו את קורס הבסיס והפרקטיקום). מפגש אחרון ביום 7.10.24.

 

הקורס במתכונת היברידית:

 • בסיום הקורס, תוענק דיפלומה למשתתפים, שתכלול לוגו משותף של המרכז הישראלי לגישור ובוררות ושל הלשכה לטכנולוגיות המידע. קבלת הדיפלומה מותנית בנוכחות בכל מפגשי הקורס.

 • עלות הקורס למשתתף הינה 3,000 ₪.

 • משתתף שנרשם לקורס הבסיס ו/או הפרקטיקום יקבל 10% הנחה על קורס ההשלמה.

Justitia Goddess

 המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים בטכנולוגיות המידע וההייטק (מט"מ) 

bottom of page