top of page

אירועים קודמים

עסקים (קטנים) מקוונים

יום ג’ 5.5  | מפגש מקוון

ההזמנה לארוע:

חדשנות_עסקים-(קטנים)-מקוונים.jpg

בתאריך 5.5 ערכנו, מרכז החדשנות של הלשכה לטכנולוגיות מידע, וובינר שהתמקד בקשיים הרבים של עסקים קטנים ובינוניים בתהליך היציאה ממשבר הקורונה ובמעבר לעבודה ''היברידית'', המשלבת חזרה לפעילות פיזית במקביל לפיתוח פעילות מקוונת שתתאים למאפייני המצב החברתי והבריאותי החדש. 

בוובינר הופיעו מומחים שונים כמו ד''ר פשר שהציגה תפיסה של ניהול הזדמנויות, ד''ר לויתן שעמד על הצורך לנהל תהליך מערכתי של קידום דיגיטלי באמצעות אתר וכלי קידום מקצועיים כמו גם אינטראקציה דיגיטלית ברשתות חברתיות.

 

יובל שגב ממטה הסייבר, המליץ על שיטות להתמודדות אישית ועיסקית עם איומי סייבר המתגברים בתקופה האחרונה מיטל רביב מ KPMG הציגה שימוש במערך נתונים גלובלי ומקומי בשיתוף munday המאפשר ראיה אסטרטגית של העסק.

 

אריאל סהר הציג מערכת ניהול עובדים ולקוחות לעסק קטן ובינוני, מבוססת whatsapp. 

 

אלדד ניר הציע לעבור לשימוש במערכת ניהול עסק, אחת כוללת שתאפשר ריכוז מאמץ, ועו''ד רן גזית, תאר כלי דרוג אשראי היכול לעזור לעסק בהתמודדות עם גורמים פיננסים.

 

מקבץ ההמלצות היה ממוקד, מקצועי, מערכתי ואנחנו מקווים שגם יעזור לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בתהליך המורכב העובר עלינו בתקופה זו. 

לצפייה במפגש: (לחצו על התמונה)

כפתור-לצפייה_עסקים-מקוונים.jpg
bottom of page