top of page

אירועים קודמים

פורום נשים וטכנולוגיה #3
מתארח בעיריית ירושלים

יום ב'  20/01/2020 | עיריית ירושלים, כיכר ספרא

תמונות מתוך הארוע

ההזמנה לארוע:

מפגש-שלישי_פורום-נשים-וטכנולוגיה.jpg

מפגש מרתק נוסף של פורום נשים וטכנולוגיה התקיים בעיריית ירושלים.

במהלך הביקור הכרנו את אחורי הקלעים של השירות לתושב ואת אתגרי העתיד, ולמדנו וכיצד מגייסים טכנולוגיה לשיפור חיי התושבים בעיר.

מנמ"ר העירייה איתמר קורנפלד ויועצת ראש העיר לענייני האישה אורלי בן אהרון פתחו את המפגש.

המשכנו לביקור במוקד 106 ומרכז השליטה והבקרה העירוני על מנת להכיר את הכלים הטכנולוגיים אשר מסייעים להתמודד עם אתגרי השירות.

את המפגש הנחתה גבי נועה נירמן – הממונה על מערכות מידע בעיריית ירושלים, והעשירה אותו בהרצאה שסיפקה סקירה מקיפה על תרומת הטכנולוגיה לשיפור הקשר עם התושב והגדלת אפקטיביות בניהול העיר. עיריית ירושלים נמצאת בעיצומה של טרנספורמציה דיגיטלית, נועה סיפרה כי "בעיר כה רב גונית כמו ירושלים השירות שלנו נותן מענה לאוכלוסיות שונות, ממגזרים ממגוונים, דוברי שפות שונות. כחלק מטרנספורמציה דיגיטלית שהעירייה עוברת עלינו לחשוב כל הזמן כיצד אנחנו ממקדים את השירותים הדיגיטליים שלנו, מרחיבים ומתאימים אותם לקהלי יעד שונים. לדוגמא, בימים אלו אנו עובדים על פיתוח מערכות חדשות שיאפשרו קשר מותאם ואישי לאוכלוסיית העולים בעיר וללקוחות אגף הרווחה. באפיון מערכות מסוג זה נדרש לתת דגש מיוחד על כך שהטיפול האישי והאינטימי יישמר גם באינטראקציה דיגיטלית".

קיבלנו הצצה לתשתית BI ולאנליטיקה המבוססת על מערכות מידע גיאוגרפיות. כלים המשפרים יכולת קבלת החלטות, מחוללים הגדלת הכנסות וחסכון בקופת העיר, מסייעים לעמודה ביעדים ותורמים לשיפור מתמיד בעבודת האגפים.

רגע לפני הסוף ובגשם הסוער קינחנו בסיור לילי מרהיב מירושלים של מטה ועד ירושלים של מעלה.

תודות לאירית חצרנוב מנהלת הפורום ולצוות הלשכה!

bottom of page