top of page

מרכז הבלוקצ'יין של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל בשיתוף קהילת החדשנות @Fintechil והפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן מסכמים כנס 

הכלכלה המבוזרת בשוק הישראלי – מדיניות, יישום ואתגרים

יום שלישי 28.02.23 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן ב 11:00-16:00

 

115 משתתפים לקחו חלק במפגש.

המשתתפים האזינו לדוברים בכירים מהממשלה ומגופי רגולציה שדיברו לראשונה מדיניות והנחיות חדשות בתחום הנכסים הדיגיטליים בישראל. נציגי התעשייה הוסיפו זוויות מעניינות בתחומי ההתמודדות בסביבה שאינה בהירה מבחינה רגולטורית והעשירו אותנו בכיוונים וההתפתחותיות הטכנולוגיות החדשניות בתחום.

מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

כנס הכלכלה המבוזרת בשוק הישראלי
bottom of page