top of page

 פורומים ומועדונים | מנהלי מחלקות באקדמיה

מטרת הפורום הינה ליצור מפגש ושיח בין מנהלי יחידות אקדמיות, העוסקות בהכשרת מקצועות IT, לצורך דיון וקידום אינטרסים משותפים. בפורום מוזמנים להשתתף דיקנים, ראשי מחלקות, ראשי חוגים וראשי מסלולים אשר היחידות או המסלולים שבראשם הם עומדים עוסקים בעיקר בנושאים של טכנולוגיות המידע, כולל מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים, מערכות מידע ועוד.

הפורום פתוח לכל משתתף רלוונטי.

הפורום פועל בחסות הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, הרואה את עצמה כגוף מקצועי מוביל בתחומה, וככזו היא בעלת עניין רב לקדם את המקצוענות ולחבר ככל שאפשר בין האקדמיה לתעשיה.

 מפגשים שהתקיימו:

14/3/2019

מפגש הקמת הפורום, בהשתתפות פרופסורים אורחים מ- Viniaus Kolegija בליטא. המפגש נערך במכון הטכנולוגי בחולון (HIT), באדיבותו של ד"ר רדאל בן-אב, ראש המחלקה למדעי המחשב.

25/6/2019:

מפגש לדיון ביחסי תעשיה-אקדמיה. המפגש נערך בקריה האקדמית אונו, באדיבותה של ד"ר ציפי הרט, ראשת המחלקה למערכות מידע.

22/10/2019:

מפגש הפורום באקדמית רמת-גן, באדיבותו של ד"ר יצחק שמר, ראש המחלקה למערכות מידע.

18/2/2020:

מפגש הפורום במסגרת כנס כנרת השמיני להוראת הנדסת תוכנה וטכנולוגיות המידע במכללה האקדמית כנרת.

יו"ר הפורום:

פרופ' עמיר תומר,

המכללה האקדמית כנרת

פרופ עמיר תומר.jpg

רשימת הפורומים והמועדונים הנוספים:

נשים בטכנולוגיה

הפורום מזמין אותך לנצל הזדמנות נדירה להשפיע ולעצב את הקהילה המובילה בישראל בעולם מנהלי המחלקות להוראת IT באקדמיה

אם את/ה מעוניינים להשפיע ולסייע לנו לעצב את התכנים, המסרים, הדילמות –

אתם מוזמנים לפנות

לפרופ' עמיר תומר בכתובת

tomera@mx.kinneret.ac.il

bottom of page