top of page

מרכז יזמות תעשייה חכמה של הלשכה לטכנולוגיות המידע מסכם מפגש מקוון נוסף.

תעשיה 4.0 – חזון, חלום או מציאות? 

ייצור חכם (Smart Manufacturing) הוא הבסיס של מהפיכת תעשייה 4.0, הבאה לעצב מחדש את העתיד של הכלכלה העולמית.

יישום כאן ועכשיו במפעלים של מתודולוגיית תעשייה 4.0, הינו הכרחי עקב התחרות הגבוהה מצד היצור הזול המגיע מהמזרח ועקב פרק הזמן המתקצר עד הזמן בו למוצר החדש אותו סיימה החברה לפתח והחלה את שלב המכירות, כבר יש מתחרים.

במפגש דנו בשאלה האם תעשייה 4.0 הינה חזון, חלום או מציאות?

יום ג׳  29.3.22 מפגש אונליין 15:00

תעשיה 4.0 – חזון, חלום או מציאות?029.3.22
מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

bottom of page