top of page

מרכז מצוינות טכנולוגיות חדשניות בלמידה של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל מסכמים מפגש:

למידה ארגונית 3.0
העובד הלומד בעולם של VUCA טכנולוגי

יום רביעי 19.04.23 מפגש אונליין ב- 18:00

מרכז מצוינות טכנולוגיות חדשניות בלמידה של הלשכה לטכנולוגיות המידע מסכם מפגש עדכון גירסא של מערכת הלמידה הארגונית.
למעלה מ- 150  משתתפים לקחו חלק במפגש המקוון המרתק בו דיברנו על מערכת הצירים החדשה שבה מתמקמת הלמידה הארגונית, הצגנו את מודל I PRO ושיתפנו בתיאורי מקרים מעשיים הנוגעים ללמידה ארגונית 3.0.

נתראה במפגש הבא!

למידה ארגונית 3.0 העובד הלומד בעולם של VUCA טכנולוגי
מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

bottom of page