top of page

אירועים קודמים

Meetup מקצועי בנושא-
Machine learning 

28/2/2018, המכללה האקדמית ר"ג

תמונות מתוך הארוע

מעלה מ 100 מומחים בתחום המידע השתתפו אתמול ב- Meetup מקצועי בנושא Machine learning שקיים מרכז המצוינות BI, Big Data & Analytics בלשכת טכנולוגיות המידע בשיתוף ובאירוח של המכללה האקדמית רמת גן.

את המפגש פתחו עו"ד יורם אלדר מנכ"ל הלשכה וד"ר יצחק שמר ראש תוכנית מערכות מידע (B.Sc) של המכללה האקדמית רמת-גן. את המפגש הנחה, ניר מקובר, מוביל מרכז המצוינות.

תודה רבה לחברי מרכז המצוינות על יצירת התכנים המקצועיים והארגון, ותודה גדולה לד"ר אורית גולדמן מהקרייה האקדמית ר"ג, ד"ר לירון יצחקי אלרהנד ממיקרוסופט, ענבל גלעד מ- evercomplient ודניאל מרקוס מ- Waze  על הרצאות מרתקות.

Get Ready! BI Teams are changing forms

הרצאתה של ענבל גלעד

ענבל גלעד

יישומים והתפתחויות באלגוריתמים לומדים

הרצאתו של ד"ר לירון יצחקי אלרהנד

ד"ק לירון יצחקי

מצגת סיכום הארוע

bottom of page