top of page

Lesson Learned - עשה ואל תעשה במהלך מימוש תעשייה 4.0 במפעל

יום ג‘ 09.11.21 מפגש אונליין 15:00-16:30

תעשייה חכמה במפעלים מפגש 3- 09.11.21 .jpg
מובילים דיגיטליים בעמותות
bottom of page