top of page

אירועים קודמים

ההזמנה לארוע:

פאנל-מנהלים-בכירים_לאתר.jpg

"שיח מנהלים" | סדרת מפגשים
המנהלים בישראל מדברים ומשתפים...

מפגש #1: 06/04

מפגש #1 של "שיח מנהלים" מתוך סדרה של 8 מפגשים של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל.

אין תו"ל, אין פרוטוקול, מגבשים תוך כדי תנועה, כל אחד בתחומו, כל ארגון על פי שיקול דעתו וכמיטב יכולתו. יותר מתמיד יש חשיבות לשיתוף ולימוד מאחרים. מדינות לומדות זו מזו, ארגונים צריכים ללמוד זה מזה.
לשכת טכנולוגיות המידע בישראל יוצאת בסדרה של שמונה מפגשים וירטואליים שבועיים, כשאחת לשבוע נקיים פאנל עם 2-3 מנהלים ובו יידונו נושאים בעלי עניין בכלל ולאתגרי התקופה בפרט.


זיו מנדל, חבר נשיאות הלשכה לטכנולוגיות המידע, מנכ"ל ג'ון ברייס הדרכה הנחה את השיח המרתק בו השתתפו:
- שחר ברכה – מ"מ ר' רשות התקשוב הממשלתי
- יקי זנו – סמנכ"ל ומנהל חטיבת טכנולוגיות – בנק דיסקונט
- משה שדה – סמנכ"ל מערכות מידע ודיגיטל – שירותי בריאות כללית

 

בסופו של השיח נערך פאנל שאלות ותשובות עם המנהלים הבכירים ובהשתתפות אלי פרנק - יו"ר הלשכה, יורם אלדר - מנכ"ל הלשכה

מפגש #2: 30/04

ההזמנה לארוע:

פאנל-מנהלים-בכירים_מפגש-2.jpg

מפגש #2 

זיו מנדל , חבר נשיאות הלשכה לטכנולוגיות המידע , מנכ"ל ג'ון ברייס הדרכה הנחה את השיח המרתק בו השתתפו:
- תמי קול אוחנה - מנהלת חטיבת הטכנולוגיות ומשנה למנכ"ל מגדל
- עידית חן - סמנכ"לית מערכות מידע של דואר ישראל
- בן פסטרנק - מנכ"ל קבוצת אמן

 

בסופו של השיח נערך פאנל שאלות ותשובות עם המנהלים הבכירים ובהשתתפות אלי פרנק - יו"ר הלשכה, יורם אלדר - מנכ"ל הלשכה שבו דנו בשאלות מאתגרות כמו איך שומרים על ההתמדה בשימוש בטכנולוגיות שאומצו כחלק מהערכות לשעות חרום גם ביום שאחרי ובשאלות ונושאים נוספים.

לצפייה במפגשים (לחצו על התמונה):

כפתור-לצפייה.jpg
bottom of page