Deloitte logo.jpg
לוגו הלשכה בעברית.png

מועדון מנהלים בכירים – exclusivIT

 

תכנית ארועים 2020

3.6 - קבלת החלטות במציאות של מגה-שיבוש  (מפגש #7)

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל ו-Deloitte שמחים להזמינך למפגש השני בסדרת המפגשים הווירטואליים שלנו, במסגרתו נתמקד באחת השאלות המרכזיות עמן מתמודדים מנהלים בעידן הקורונה: כיצד מקבלים החלטות במציאות כאוטית ובתנאי אי ודאות קיצוניים, ומהם הכלים שיוכלו לסייע בכך.

 

מפגש וירטואלי

בשיתוף עם: