Deloitte logo.jpg
לוגו הלשכה בעברית.png
Image-01.jpg

מועדון מנהלים בכירים – exclusivIT

 

תכנית ארועים 2020

13.7 - המזרח התיכון לאן, סיכונים וסיכויים אורות וצללים  (מפגש #8)

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל ו - Deloitte, שמחים להזמינך למפגש נוסף של מועדון המנהלים הבכירים exclusivIT ע"ש שלמה טירן, שבו נארח את האלוף (במיל') עמוס גלעד בכיר לשעבר במערכת הביטחון הישראלית.

הרצאתו דנה בהשלכות המצב הבטחוני, מדיני על מדינת ישראל במזרח התיכון בתקופה הנוכחית, כמיודע בהערכות מודיעין לאורך השנים מהרובד הטקטי והאסטרטגי יחדיו. גלעד ינתח ויסקור מקרי עבר וידון בעתידה של מדינת ישראל לאור העובדות.

 

מפגש וירטואלי

בשיתוף עם: