top of page

בחירות 2021

שרון בולר

שרון בולר

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהלת תשתיות ותפעול

שירותי בריאות כללית

הנני חברת נשיאות בלשכה לטכנולוגיות המידע ב-3 השנים האחרונות. בשנים אלו הגשימה הלשכה את חזונה והפכה להיות הבית של קהילת אנשי המחשוב בישראל, תוך עשייה רבה ופורייה שאני גאה להיות חלק ממנה.
קצת על עצמי – עוסקת במקצועות המחשוב כ-30 שנה, בעיקר בתחומי התשתיות. התחלתי את דרכי כמתכנתת בממר"מ, אז התאהבתי בעולם התשתיות ומשם עברתי לניהול טכנולוגיות תשתית ובזה מתמקדת העשייה שלי רב השנים. שימשתי כמנהלת תשתיות, תפעול ואבטחת-מידע במגזרי ההי-טק ובנקאות וכיום אני מנהלת תשתיות, תפעול ואבטחת-מידע במגזר הבריאות – בשירותי בריאות כללית.

כחלק מפעילותי בלשכה, יזמתי והקמתי את מועדון ה- IMF המשמש את קהילת מנהלי התשתיות בישראל. המועדון פעיל מזה שנתיים, חברים בו מעל 100 ממנהלי התשתיות הבכירים בארץ, מכל המגזרים והוא משמש כפלטפורמה מקצועית, ניהולית, מסייעת ומגבשת עבורנו.
במסגרת זו אנו מתייעצים ומסייעים אחד לשני ומקיימים מפגשים המשלבים תכנים בעלי עניין ופעילות חברתית מגבשת. המועדון נחשב כהצלחה, בזכות מנהלי התשתיות המדהימים החברים בו ואשר ממנפים אותו לטובת עולם התשתיות בכלל הארגונים בארץ.

ב-3 השנים האחרונות עשתה הלשכה מהפך, רק התחלנו.... אשמח להמשיך ולתרום מניסיוני ומרצי בתרומה לקהילת אנשי התשתיות בישראל, באמצעות מיטאפים מקצועיים ופעילות ענפה במועדון ה- IMF. כחברת נשיאות, הלשכה מאפשרת לי להציב את אנשי התשתיות בקדמת המפה של מקצועות המחשוב, הארגונים והחברות, ובכך לעודד את הדורות הבאים להצטרף לעולם הטכנולוגי והעשיר של אנשי ומנהלי תשתיות.

bottom of page