top of page

בחירות 2021

שלום דסקל

שלום דסקל

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועץ בהתנדבות לשר הכלכלה לנושא הייטק

עצמאי

שנת 2020 סייעתי בהתנדבות ללשכה לטכנולוגיות מידע בצרוף וחידוש חברות של כ-18בתי תוכנה הגדולים בישראל, קבלת תקציבי סיוע (2020) בסך של 60 מיליון ₪ מרשות לחדשנות להגדלת התעסוקה ב-5500 משרות תוכנה ובהכנת תוכנית וגיבוש אסטרטגיה (מסלול 45 ) להגדלת מעגל התעסוקה ב 2021 בתעשיית טכנולוגיות המידע בישראל.

החזון לשנים הקרובות: הגדלת מקורות ההכנסה של הלשכה כולל מענקים ממשלתיים, הרחבת סמכויות הלשכה (ע"י הרגולטור) לבחינות לשכה והענקת תעודות בתחומי טכנולוגיות מידע, הרחבת השפעה ופעילות הלשכה מול משרדי הממשלה לנושא טכנולוגיות מידע והרחבת העזרה פעילות הלשכה למגזרים מועדפים ( 45+, פריפריה וכו)

bottom of page