!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2021

שלום דסקל

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועץ בהתנדבות לשר הכלכלה לנושא הייטק

עצמאי

שנת 2020 סייעתי בהתנדבות ללשכה לטכנולוגיות מידע בצרוף וחידוש חברות של כ-18בתי תוכנה הגדולים בישראל, קבלת תקציבי סיוע (2020) בסך של 60 מיליון ₪ מרשות לחדשנות להגדלת התעסוקה ב-5500 משרות תוכנה ובהכנת תוכנית וגיבוש אסטרטגיה (מסלול 45 ) להגדלת מעגל התעסוקה ב 2021 בתעשיית טכנולוגיות המידע בישראל.

החזון לשנים הקרובות: הגדלת מקורות ההכנסה של הלשכה כולל מענקים ממשלתיים, הרחבת סמכויות הלשכה (ע"י הרגולטור) לבחינות לשכה והענקת תעודות בתחומי טכנולוגיות מידע, הרחבת השפעה ופעילות הלשכה מול משרדי הממשלה לנושא טכנולוגיות מידע והרחבת העזרה פעילות הלשכה למגזרים מועדפים ( 45+, פריפריה וכו)

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון