!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2021

שי קוקוי

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועץ אסטרטגי

עצמאי

תפקידים בלשכה בקדנציות הקודמות (מעל 20 שנה) יו"ר הלשכה, סגן –
יו"ר הלשכה, חבר נשיאות, חבר הנהלת הלשכה, יו"ר וועדת הכספים, יו"ר
הוועדה המקצועית, יו"ר הכנס השנתי, יו"ר וועדת הפרסים, חבר בוועדה
הסטטוטורית. פעיל במוסדות הוועדה הציבורית חבר בוועדת הקהילה, -
בוועדת המוזיאון, בוועדת ערעורים ועוד.
מעוניין להמשיך לפעול ולתרום לקידום פעילות הלשכה ולדאוג לרווחת
חבריה, להגדלת מספר החברים וקבוצות הידע, להרחבת החברויות
התאגידיות וההסמכות, ולקיום מדוקדק של חוקת הלשכה.
אני מבקש שתצביעו עבורי על מנת שאוכל לשרת את חברי לשכת
טכנולוגיות המידע ולתרום ללשכה מניסיוני הרב.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון