top of page

בחירות 2021

עידית חן

עידית חן

תפקיד:

ארגון / חברה:

סמנכלית מערכות המידע

דואר ישראל

בעיני פורומים מקצועיים בתחומנו הם בעלי חשיבות מרובה לקידום הארגון שלי, הארגונים של הקולגות שלי וכמו כן לקידום קהילת ה- IT .
אני חושבת שהלשכה צריכה להוות בית לקהילת ה- IT במגוון תחומים :

1. תשתית להעשרה לצוותי IT – בין אם העשרה כללית, העשרה מקצועית בתחומי ה-IT
2. תשתית ללמידה הדדית בין ארגונים – בניית מערכים שיתמכו בכך, חבר מספר, חבר מייעץ, מי עשה כבר? דיוני פורום ועוד
3. פלטפורמה לקידום רעיונות ותשתיות ברמה הלאומית –העוצמה של הגוף באה לידי ביטוי בפריסתו על מגוון ארגונים ולו יכולת להוביל ולהשפיע רוחבית. הנ"ל יכול לסייע במקומות בהם קיימת בעיה מערכתית כמו תשתיות סלולר לאומיות
4. קידום שיח נקי בין ספקים ללקוחות – תוך הקפדה יתרה על הגבולות וטוהר השיח
5. הידוק הקשר בין נושאי משרה בתחום – סייע לי רבות בפתרון דילמות, בהתייעצויות עם חברי לנשיאות במהלך השנים האחרונות
6. קידום אוכלוסיית יעד ייעודית מדי שנה- אוכלוסיות מוחלשות/נוער בסיכון – לקחת כל שנה פרויקט חונכות עם TOUCH טכנולוגי ותרומה לקהילה- כמו אמוץ פנימיה וכלל תרומת מחשבים, הרצאות אורח, חניכה, סיורים של הפנימיה באתרים של אנשים החברים ברשות וכו".

bottom of page