top of page

בחירות 2021

נחמן אורון

נחמן אורון

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועץ אסטרטגי

התקשוב הממשלתי

השלמתי לימודים לתואר Ph.D. בפיסיקה נסיונית באוניברסיטה העברית בירושלים ולמודי פוסט דוקטורט באוניברסיטת טמפל בפילדלפיה ארה'ב.
התמניתי לראש מרכז החישובים של האוניברסיטה העברית,
סמנכ"ל ומנהל שירותי התוכנה של קונטרול דאטה ישראל
מנמ'ר מינהל מקרקעי ישראל, שם נחשפתי לעולם התיקשוב בממשלה, לפיתוח ויישום מערכות אסטרטגיות רבות היקף, לעולם המערכות הגיאוגרפיות המרחביות, לטכנולוגיות GIS. בשיתוף עם מפ"י, המרכז למפוי ישראל הקמנו את הממ"ג הלאומי – מאגר המידע הגיאוגרפי הלאומי .
במסגרת פעילותי בממשלה ייצגתי את ישראל ב ICA הארגון הבינלאומי של מנמ'רים בממשלות. נבחרתי לכהן 4 שנים כנשיא ICA .
בשנים האחרונות עיקר פעילותי ביעוץ אסטרטגי בכיר לתקשוב בממשלה, במסגרת זאת יזמתי, פעלתי וקידמתי בהתמדה את הקמת רשות התקשוב הממשלתי ומשרד הדיגיטל הלאומי.
במסגרת פעילותי הציבורית כיהנתי ואני ממשיך לכהן יושב ראש פורום המנמ'רים בממשלה, יושב ראש וחבר ההנהלה והנשיאות של לשכת טכנולוגיות המידע בישראל, חבר הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי, חבר במועצה הציבורית להגנת הפרטיות

כחבר הנהלת הלשכה אמשיך להוביל את פורום המנמרים ובכירי התקשוב בממשלה.

אפעל להרחבת פעילות פורומים נוספים במגזר הציבור.

אפעל לשימור וחיזוק הרמה המקצועית של חברי הלשכה ושל קהילות הלשכה.
אפעל לשימור וחיזוק רמת האתיקה של חברי הלשכה ושל קהילות הלשכה.

אפעל לעידוד הקמת קהילות מקצועיות, מרכזי מצויינות ומוסד לבוררות וגישור במסגרת הלשכה.

bottom of page