top of page

בחירות 2021

מיכאל חנני

מיכאל חנני

תפקיד:

ארגון / חברה:

ראש תכנית מערכות מידע

המרכז האקדמי פרס, רחובות

לימודים: הטכניון, חיפה, NORTHWESTERN UNIVERSITY USA.

שרות צבאי כקצין בממר"ם - ממכ"א.

תפקידים: מנמ"ר כי"ל מוצרים תעשייתיים. מתאם המיחשוב בחברות כי"ל. מנמ"ר רשות הנמלים.

באקדמיה: אוניברסיטת בן-גוריון, המכללה להנדסה ע"ש סמי שמעון, המרכז האקדמי פרס.

באירגונים מקצועיים: יו"ר הנהלת אילא. מזכיר הועדה הטכנית TC8 (מערכות מידע) של IFIP - הפדרציה הבינלאומית לעיבוד מידע. חבר הנשיאות - הלשכה לטכנולוגיות המידע.

לשכת טכנולוגיות המידע הייתה בשנים האחרונות למרכז פעיל ותוסס בפועל
של עולם טכנולוגיות המחשוב בישראל. בעוד תמשיך הלשכה לפתח פעילויות
אלה, עליה לפעול להכרה דה-יורה של מדינת ישראל במעמדה זה. הדבר ייעשה
על ידי פיתוח נושא ההסמכות בתחום טכנולוגית המידע, הסמכות אשר יוכרו
הלכה למעשה בתעשייה של טכנולוגיות המידע, ובעקבות כך ניתן יהיה, כך
אני מעריך, להשיג את ההכרה הפורמלית, דמוי ההכרה שיש ללשכת עורכי הדין
בישראל. יעד חשוב נוסף: השתלבות הלשכה במערך הבינלאומי של ארגונים
וולונטריים העוסקים בקידום טכנולוגיות המידע.

bottom of page