top of page

בחירות 2021

מוריס קסנר

מוריס קסנר

תפקיד:

ארגון / חברה:

סמנכ"ל מערכות מידע

לאומית

בעל 30 שנות ניסון ניהולי ב IT בארץ ובחו"ל בתחומי הביטחון, טלקום ובריאות (צה"ל, אמדוקס, לאומית).

מנהל את חטיבת מערכות מידע בלאומית שירותי בריאות ב 16 שנה האחרונות.

חבר במועצה הלאומית לבריאות דיגיטלית ומרצה באקדמיה וקורסים בנושא בריאות דיגיטלית.

מעוניין לעזור לקדם ואולי לכוונן את החזון יחד עם הנהלת הלשכה. אני מאמין שאוכל לייצג נאמנה את המגזר של מנהלי מערכות המידע בארגוני enterprise בכלל ובמגזר הציבורי בפרט. הצרכים, הכלים והסביבה של ארגונים כמו שלי שונים מאד מאלו בארגוני IT במגזר הפרטי ואני מאמין שחשוב מאד שיהיה נציגות של מגזר זה בנשיאות הלשכה. בנוסף, הנושא של IT בעולם הרפואה/בריאות תופש תאוצה נרחבת ואני יכול להגיד בצניעות שאני מהמנוסים והמשפיעים בתחום זה היום בישראל.

bottom of page