top of page

בחירות 2021

כרמלה אבנר

כרמלה אבנר

תפקיד:

ארגון / חברה:

סמנכ״לית טרנספורמציה עיסקית וניהול שותפויות

שטראוס מים

אני בעלת למעלה מ-30 שנות ניסיון ניהולי בכיר בארגונים עסקיים גלובאליים ובמגזר הציבורי בתחומי טכנולוגיות מידע, דיגיטל, תפעול, טרנספורמציה עסקית וניהול שותפויות.

בין היתר שימשתי כמנהלת ממשל זמין וכמנהלת התקשוב הממשלתי במשרד האוצר, סמנכ״ל תפעול ומערכות בחברת נייס, מנהלת מערכות המידע והטכנולוגיות בחטיבת התפעול בטבע וכיום משמשת כסמנכ״לית טרנספורמציה עסקית וניהול שותפויות בחברת שטראוס מים.

בעלת הבנה עמוקה של תהליכים בארגונים ממוקדי לקוח , ניהול מערכים תפעוליים וטכנולוגיים מורכבים וגדולים,

ניסיון בבניית אסטרטגיות ותכניות עבודה במערכות המידע בכלל ובמרחב הדיגיטאלי בפרט ובכלל זה דאטהֿ, תוך רתימה והטמעה של טכנולוגיות חדשות מתקדמות למימוש האסטרטגיה הארגונית וכמבדל תחרותי .

בנייה תפיסות עבודה עם ספקים, חברות מיקור חוץ ושותפים, וסגירת חוזים מורכבים ובכלל זה בתהליכי מזוג ורכישה.

אני מביאה עמי ניסיון והבנה של הובלת תהליכי שינוי מערכתיים ומורכבים, תוך ניהול קבוצות גדולות תקציבים של עשרות ומאות מיליוני דולרים.

אשמח למנף את ניסיוני המשלב הבנה של טכנולוגיות עם הבנה עסקית עמוקה לטובת קידום פעילויות הלשכה בכלל , ובקידום הטכנולוגיה והשינוי באותם מגזרים ותחומים שיישום חשיבה וכלים טכנולוגיים הינם קריטיים להצלחתם וליכולת התחרות בפרט, כמו גם שילוב מגזרים נוספים בעולם התעסוקה הטכנולוגי בכלל ובפריפריה בפרט, בקידום והעצמת נשים בתחומים הטכנולוגיים עסקיים.

bottom of page