!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2021

כפיר אפריים

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהל מחלקת תשתיות
אגף מערכות מידע

איילון

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון