בחירות 2021

כפיר אפריים

כפיר אפריים

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהל מחלקת תשתיות
אגף מערכות מידע

איילון