top of page

בחירות 2021

דוד סתיו

דוד סתיו

תפקיד:

ארגון / חברה:

CIO, סמנכ"ל למחשוב וטכנולוגיות מידע

אוניברסיטת תל אביב

שמי דוד סתיו, ואני סמנכ"ל מחשוב וטכנולוגיות מידע באוניברסיטת תל-אביב בארבע השנים האחרונות.

את דרכי בנבכי מערכות המידע התחלתי לפני כ- 30 שנים בממר"מ, ומאז עבדתי עם מגוון רחב מאד של טכנולוגיות בתפקידים שונים – מתוכניתן ועד מנמ"ר.

לפני תפקידי הנוכחי, עבדתי כ- 18 שנים בבנק הפועלים. בבנק מילאתי מגוון תפקידים, ביניהם מנהל יישומי שוק ההון, מנהל יישומי נתונים ואנליטיקה, מנהל יישומים פיננסיים ועוד.

אני מאמין שבכדי להיות עובד ומנהל מצליח, יש לשמור על עדכניות טכנולוגית ולהניע את הארגון באמצעות חדשנות דיגיטלית, לשמור על קשר טוב עם עמיתים וספקים, להכיר את השוק ולהקשיב לרחשיו.

אני מאמין שאוכל לתרום מהידע והניסיון המקצועי שלי ללשכה לטכנולוגיות המידע. כמנמ"ר מכהן בסביבה האקדמית אוכל לסייע ללשכה להתוות מדיניות טכנולוגית תוך מתן דגש לצרכי טכנולוגיית

המידע בראייה ארגונית, וקידום הקשרים עם האקדמיה.

אשמח לקבל את אמונכם כמועמד לנשיאות הלשכה.

bottom of page