top of page

בחירות 2021

גילי צוקרמן

גילי צוקרמן

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהל יחידת מערכות טכנולוגיות באגף מחשוב בעיריית תל אביב יפו ויו"ר המרכז לחדשנות ומצוינות מולטימדיה מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע

עיריית תל אביב יפו

הלשכה לטכנולוגיות המידע כשמה כן היא, הבית של עולם טכנולוגיות המידע בישראל.
עולם טכנולוגיות המידע עובר מהפיכה בימים אלו אשר משפיעה על רבדים רבים החל מתצורת עבודה חדשה וכלה בתצורות לימוד, הסמכות גישה לחברים ועוד.

בחזון הלשכה – יש להסתגל במיידי לעולמות שבזמן ולאחר תקופת הקורונה.

הלשכה מסתגלת לעולם החדש אולם חייבת בהוספת מנהלים חדשים שיכנסו לשורותיה, מנהלים צעירים בעלי ניסיון מוכח אנרגיה והכרות רחבה של עולמות התוכן החדשים שעומדים לפנינו. כח אדם  זה, אשר אני אחד ממיצגיו, יאפשר ללשכה להמשיך ולקדם את מטרותיה, ולהמשיך להוביל מחד עבור חבריה ומאידך כגורם משפיע במדינת ישראל.

יכולת שילוב כלים חדשים, יאפשרו ללשכה ליישם את החזון- מובילה במדינת ישראל, גוף שממנו ניתן ללמוד, להיפגש, ולשנות תפיסות עולם.

כמות החברים הקיימת כיום בלשכה תאפשר להקים מועדון חברים יחודי עם משמעויות עבור החברים השונים.

בחזון, פתיחת מרכזי ידע נוספים, מרכזי השכלה וירטואליים והסמכות. הגדלת היקף החברים בלשכה, כגוף ידע מרכזי של מה שקורה בעולם ה IT במדינת ישראל, יצירת מפגשים בין אישיים וירטואליים בין קבוצות שונות ובין כלל החברים לא רק למטרת וובינרים אלא כמפגשים נוספים.

במסגרת החזון הלשכה מקבלת לזרועותיה אנשים ומנהלים עם יכולות ואנרגיה לממש את תוכניות ההווה ותכניות העתיד. אנשים בעלי יכולת ביצועית מוכחת אשר מעורים בעולמות טכנולוגיות המידע ויודעים להצעיד את הלשכה קדימה, בעיקר בתקופה המאתגרת שאנחנו נמצאים בה כיום.

הלשכה תהווה הבית שבו ניתן לקבל תשובות באשר לעולם ה IT על כל גווניו. מדובר על עולם משתנה שחובה לעמוד בעולמות התוכן החדשים שיש בו. להבין את השינוי בעולם הטכנולוגי והשילוב וההשפעה על עולמות הפיתוח.

במסגרת הלשכה תתבצע עבודה שתאפשר שלוב והקניית ידע למרכזים מקצועיים , שיתוף מידע בין מרכזים ושיתופי פעולה במסגרת ביקורים הדדיים וכל זאת בתקופה שבה החיבור הופך להיות נגיש יותר אולם מחייב ערכים מוספים כדי לאחד את בעלי העניין.

אני מאמין שיש לי את היכולות המקצועיות, הניסון הביצועי והמעשי והאנרגיה הנדרשת להוות חלק ממכלול הלשכה ולתרום הלכה למעשה לעולמות התוכן שצוינו ולחזון הלשכה לשנים הבאות

bottom of page