top of page

בחירות 2021

אבנר זיו

אבנר זיו

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנכ"ל

Cloud of Things - IoT corp.

עולם המחשוב ממשיך להשתנות בקצב גדול מדי שנה ומשנה את פני האנושות לבלי הכר,
בעשור האחרון, נלקחה הבכורה על הובלת החדשנות מהארגונים המסורתיים ועברה אל ענקי האינטרנט החדשים וחברות סטארטאפ זריזות,
לשמחתי בשנים האחרונות מתחילים גם הארגונים המסורתיים להדביק את הפער ולהוביל חדשנות בעצמם, תוך שהם מאמצים חדשנות גם מחברות הטכנולוגיה של הדור החדש.
לטעמי נדרש להמשיך ולהעצים את שיתופי הפעולה הללו בין ארגונים מסורתיים לחברות סטרטאפ וחדשנות, ולמצוא דרכים חדשות לביסוס שיתופי הפעולה הללו.
ביתר שאת יש מקום להגברת שיתוף הפעולה בין ארגונים ישראליים לבין חברות סטאטאפ ישראליות באופן שיסייע לחברות אלה להצליח ולהצמיח את הכלכלה.
אני מקווה שאוכל לתרום כחבר נשיאות לשכת טכנולוגיות המידע לקידום החדשנות בארגונים ישראליים.

bottom of page