top of page

לפרטים נוספים

והרשמת מתעניינים 

קורסים

חזרה לכל הקורסים

ניהול אפקטיבי של משא ומתן ברכש IT

 • יחודו של מו"מ בנושאי IT

 • סוגי מו"מ

 • ארבעת שלבי המו"מ:

 1. שלב ההכנות:

  • בניית האסטרטגיה

  • בחירת הטקטיקה

  • קביעת BATNA

 2. שלב הביצוע:

  • מקרים ותגובות - ארגז כלים להנהלות במעל 40 סיטואציות

  • התמודדות עם התנגדויות

  • התנהגויות ותקשורת לא מילולית

  • ניהול האירוע

  • קביעת "כללי המשחק" של המו"מ

 3. שלב הסגירה:

  • פעולות הכרחיות לביצוע בשלב סגירת המו"מ

  • מבנה הסכמים (תוכנה / חומרה/ /שירותים)

 4. שלב הפקת לקחים ותחזוקה:

  • חשיבות התחקיר והפקת הלקחים

  • דגשים לתחזוקת ההסכם

 • מו"מ עם חברות/תרבויות זרות

קורס ניהול אפקטיבי של משא ומתן ברכש IT _2022.jpg
bottom of page