לפרטים נוספים

והרשמת מתעניינים 

קורסים

חזרה לכל הקורסים

ניהול אפקטיבי של משא ומתן ברכש IT

קורס ניהול אפקטיבי של משא ומתן ברכש IT .