top of page
בחירות לנשיאות_באנר לאתר copy.jpg

מכהן בתפקיד סמנכ"ל טכנולוגיות ומידע דיגיטלי במשרד המשפטים, בעל ניסיון נרחב הן בעולמות הפיתוח והן בעולם התשתיות. המשרד נותן שירותים ל -50 יחידות עסקיות ו 7000 עובדים. מוביל פיתוח ותחזוקה של למעלה מ 200 אפליקציות ו- 70 אתרי אינטרנט, תחת ניהולו הקמת פלטרפורמות רוחביות לממשלה כגון: פרופיל כלכלי, אפוסטיל דיגיטלי ודיונים וירטואליים בבתי המשפט.

ששון סופרי

ששון סופרי

סמנכ"ל טכנולוגיות ומידע דיגיטלי במשרד המשפטים

bottom of page