top of page
בחירות לנשיאות_באנר לאתר copy.jpg

פרופסור למנהל עסקים בתחום של מערכות מידע. כיהנתי כדיקן בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי-המכללה למינהל, בו שימשתי במשך מספר שנים גם כיו"ר וועדת המחשוב שעסקה בנושאים רבים בתחום זה, ביניהם DRP, איפיון צרכים ארגוניים בתחום המחשוב ועוד. כיום אני דיקן הפקולטה הרב-תחומית במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

מאחורי שנים ארוכות של הוראה ומחקר, ולאחרונה אני עוסק בתחום של ניהול מוסדות ציבור וכן בתחום של ניהול סיכונים תפעוליים. מעבר להוראה של קורסים רבים בתחום מערכות מידע, שימשתי גם כיועץ לגופים שונים, ממשלתיים ופרטיים, בתחומים של מערכות מידע, ניהול ואסטרטגיה עסקית. אני משוכנע שאוכל לתרום מהידע שלי ומניסיוני לקידום הנושאים הנמצאים על סדר היום של הלשכה.

פרופ' יוסי רענן

פרופ' יוסי רענן

דיקן הפקולטה הרב-תחומית

bottom of page