top of page
בחירות לנשיאות_באנר לאתר copy.jpg

כ 15 שנות ניסיון כמנמ"ר בארגונים מגוונים ומעל 30 שנות ניסיון מעשי בבניית מערכות ארגוניות גדולות, פרוייקטים מורכבים ומשמעותיים, הובלת חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית, הנעת שינויים ארגוניים בעלי השפעה משמעותית ופיתוח אסטרטגיה טכנולוגית.
ניסיון והבנה עסקית רחבה בכלל צרכי הארגון והבאת ערך רב גם כחברת הנהלה ויצירת סינרגיה למול הנושאים הטכנולוגיים, הפיתוח, התשתיות והסייבר
תפקידים מגוונים הן בצה"ל והן במגזר העסקי.
לאחרונה עם המעבר לצד "הספק" מובילה פיתוח עסקי בחברה בדגש על פעילות R&D.

איריס שיפרין

איריס שיפרין

מובילה פיתוח עסקי

bottom of page