top of page

מפגש למידה קהילתי

שיבוש עצמי כאסטרטגיית צמיחה אישית וארגונית

יום א‘ 29.11  | מפגש מקוון

סיכום מפגש קהילתי של מרכז מצוינות טכנולוגיות למידה בנושא "שיבוש עצמי כאסטרטגיית צמיחה אישית וארגונית".

המפגש התקיים בקונספט חדש המשלב בצורה מיטבית ידע תאורטי עם קרבה ואינטימיות בין חברי הקהילה.

המפגש הובל ע"י מומחה ידע בתחום הדעת והלמידה .

המפגש כלל היכרות עם המושג "שיבוש עצמי", חלוקה לקבוצות לסדנא בה שיתפו ולמדו המשתתפים מחוכמת ההמונים המצויה בקהילה, וחקירה משותפת של הרגלים ושיבושם.

לבסוף התכנסו המשתתפים למליאה לשיתוף תובנות וסיכום.

הוספנו עוד חלק ייחודי למפגש, והוא החלק של האפטר פארטי.

אפשרנו לכל מי שרצה, להישאר לחלק בלתי פורמלי כדי לשאול, לחדד, לשתף בחוויות מהמפגש.

היה נפלא!

תודה ענקית ליעל דורון דרורי, מנבחרת מומחי הידע של מרכז המצוינות- טכנולוגיות חדשניות בלמידה ששיבשה את כולנו במקצועיות ובחדווה.

לינק להקלטת המפגש מחכה כאן

מובילים דיגיטליים בעמותות
מפגש למידה קהילתי  שיבוש עצמי כאסטרטגיית
bottom of page