top of page

טקס הוקרה למורות ומורים מצטיינים בהוראה ולמידה מרחוק

יום ה‘ 10.12.20  | מפגש מקוון

"בחזית הקורונה עמדו בעיקר הרופאים והמורים"

אלי פרנק יו"ר הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל.

 

עם פרוץ הקורונה, חברו יחד שלושה ארגונים - הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, עמותת ערים חכמות ואיגוד מנהלי מחלקות ברשויות מקומיות לתהליך של איתור וזיהוי החריגים החיובים.

 

מי שאיתר את אותם מורים שהיו בחזית ההוראה והלמידה מרחוק היו העמיתים שלהם. מורים ומורות. שאלון הופץ בקרב קהילת עושים חי"ל. 180 טפסים הגיעו לעמותה לערים חכמות אשר ערכו וניהלו את המחקר במקצועיות מופלאה.

 

נערך מחקר שבסופו אותרו 10 מורים חריגים מצטיינים, וב- 1 לספטמבר הונח דו"ח המחקר על שולחן כל המורים בישראל .

 

היום אנחנו סוגרים מעגל .

 

נר ראשון של חנוכה. סימן לאור גדול. ואותם מורים ומורות מחזיקים את לפיד האור בתקופה מאתגרת זו.

 

מוזמנים לצפות בטקס ההוקרה לחריגים החיובים אשר הצטיינו בהוראה ולמידה מרחוק כאן בלינק

 

הטקס התקיים במעמד נציגי כל השותפים:

מר אלי פרנק, יו"ר הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל.

ד"ר עדנה פשר, יו"ר העמותה לערים חכמות

מר  אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך

גב' שי גרשון, יו"ר המרכז לטכנולוגיות חדשניות בלמידה של הלשכה לטכנולוגיות למידה

 

חג אורים שמח!

מובילים דיגיטליים בעמותות
bottom of page