top of page

בחירות 2021

שי אמיר

שי אמיר

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהל מערך התשתיות והגנת הסייבר

דואר ישראל

אני מביא עימי :

ניסיון רב מאוד בניהול ומימוש פרויקטים טכנולוגיים ( ניהול טכנולוגי ומשאבי ) - בדגש לפרויקטי אינטגרציה, מחשוב, תשתיות והגנות סייבר.
ניסיון רב בגיבוש אסטרטגיה טכנולוגית והגנת סייבר והובלת מימושה.
ניסיון רב בתפעול ( Operation ) ומבצוע ( Delivery ) מערכות ופרויקטים טכנולוגיים.
ניסיון רב בהפעלת וניהול ספקים, כתיבה וניהול מכרזים.

היכרות וניסיון טכני רב בתחומים: הגנת הסייבר, Infrastructure, Network ( Lan, Wan ).

מנהל תשתיות מצטיין של הלשכה לשנת 2020.
CTO מצטיין לשנת 2013 (אנשים ומחשבים).
הובלת כל מערכת הבריאות לעמידה בתקן א"מ ISO-27799.

תרומה ללשכה –
מאמין שיש ביכולתי לתרום מנסיוני הרב, להוביל שינויים ולקדם נושאים שונים בלשכה.

bottom of page