top of page

בחירות 2021

ד"ר אלון הסגל

ד"ר אלון הסגל

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנכ''ל Vanola מערכות ידע. מומחה אסטרטגיית חדשנות.
ראש מרכז החדשנות בלשכה לטכנולוגיות מידע

Vanola מערכות ידע

חזון
* קידמתי ואקדם מעשית והשקעה אישית את יכולתה של הלשכה לטכנולוגיות מידע להיות גורם משמעותי בשוק הטכנולוגיה בישראל.
* תומך בקידום מעמדה של הלשכה כגוף בעל אמירה מקצועית וקידום מקצועות הטכנולוגיה בישראל.
* אפעל לייצוג כל גופי הטכנולוגיה כולל אלו שאינם מסורתיים בתחום IT ואלו שיש להם הקשרים חברתים והקשרי מידע [התהליך כבר החל].
* אפעל לקידום הלשכה כגוף המתמחה בהובלה של פיתוח מקצועי, שיתוף ידע, קהילות מקצועיות, הנחיית בעלי מקצוע וקשרים עם האקדמיה.

bottom of page