top of page

בחירות 2021

אלי פרנק

אלי פרנק

תפקיד:

ארגון / חברה:

יו"ר הלשכה המכהן, מייסד, בעלים ומנכ"ל חברת הייעוץ ניהולי-אסטרטגי-טכנולוגי FrankIT

חברת הייעוץ ניהולי-אסטרטגי-טכנולוגי FrankIT

בשנתיים האחרונות אני משמש כיו"ר נשיאות הלשכה, לאחר שבשנים קודמות הייתי פעיל כחבר נשיאות, חבר ועדת כספים ויו"ר הוועדה המקצועית. לפני כשלוש שנים, תחת הנהגתו של היו"ר הקודם, החלה הלשכה בתהליך של השינוי מלשכת מנתחי מערכות ללשכת טכנולוגיות המידע. בשנתיים האחרונות, הובלתי כיו"ר מהלכי עומק נרחבים של יציקת תוכן חדש לפעילות הלשכה והפיכתה לגוף מקצועי מרכזי ומוביל בתחומי טכנולוגיות המידע בישראל, יחד עם חבריי לנשיאות, מובילי מרכזי המצוינות, מתנדבים נוספים ומטה הלשכה בראשות המנכ"ל – ממאות בודדות של חברים צמחנו לעשרות אלפים, מארגונים בודדים שהיו חברים גדלנו לעשרות, משני מרכזי מצוינות (ניתוח מערכות, תשתיות) הרחבנו את הפעילות לעשרה מרכזים עם ניהול של קהילות מקצועיות (Data Innovation, סייבר, בלוקצ'יין, חדשנות, יזמות וסטרטאפים, טכנולוגיות למידה, מולטימדיה), ממספר ערבי עיון בודדים עלינו לעשרות מיטאפים בשנה, מכנסים שנתיים בהשתתפות של מאוד בודדות עברנו לוועידת ישראל לטכנולוגיות המידע בהשתתפות אלפים (מעל 1300 ב – 2019 ומעל 2400 ב – 2020), התאמנו עצמנו בזמן אפס לתנאי הקורונה תוך העברת כלל הפעילות לזירה הדיגיטלית, הקמנו את מועדוני המנהלים הבכירים exclusivIT למנמ"רים ומנכ"לים שבראשותי ואת מועדון IMF למנהלי תשתיות שבראשות ס' יו"ר הלשכה, הרחבנו את מערך ההסמכות, הגדלנו את השפעתנו ברמה הלאומית (למשל הובלת הקהילה מול משרדי הכלכלה והאוצר ורשות החדשנות בתוכנית להרחבה מעגל התעסוקה ב – IT) ועוד פעילויות רבות למען הקהילה המקצועית והעסקית.

את כל הפעילות אני עושה כיו"ר פעיל, תוך השקעת מאמץ אישית גבוהה מאוד ובמסירות, בתחושת שליחות ובהתנדבות מלאה כמובן, תוך שאני רותם לה את כל ניסיוני רב השנים כמנמ"ר (סמנכ"ל טכנולוגיות מידע בבזק, מפקד יחידות מחשב בצה"ל – אל"ם), כספק (סמנכ"ל בחברות אמדוקס ונס טכנולוגיות) וכמייסד, בעלים ומנכ"ל חברת הייעוץ ניהולי-אסטרטגי-טכנולוגי, במסגרתה פועל אישית כיועץ להנהלות ודירקטוריונים.

אשמח לקבל את אמונכם ולהיבחר מחדש לנשיאות הלשכה, כדי שאוכל להמשיך את שליחותי ולהמשיך את החזון שלי להרחבה והעמקה של פעילות הלשכה, ובכלל זה: מיצוב הלשכה כגורם לאומי מוביל בתחום טכנולוגיות המידע בישראל, תוך עבודה עם משרדי הממשלה וגופים ציבוריים (משרד הדיגיטל, רשות החדשנות, משרד הכלכלה ועוד) וייצוג גופי וחברות ה – IT, הרחבת ההסמכות וההסדרות המקצועיות לתחומים השונים (מקצועות תשתיות ה – IT, אנשי אבטחת מידע וסייבר, מנהלי חדשנות, הוראה ולמידה דיגיטלית, Data Scientists ועוד), הרחבת מעגל הארגונים החברים בלשכה (גופי IT של ארגונים וחברות, חברות IT, מוסדות אקדמיה) תוך הגדלת הערך הניתן להם, וביחד עם הגדלת מספר החברים האישיים, להגיע להיקף חברים גדול בעשרות אלפי אנשים נוספים לקיימים (ככל שמספר החברים גדול יותר כך הערך הניתן להם כתמורה יכול להיות גבוה יותר, ההשפעה של הלשכה ברמה הלאומית גבוהה יותר ועוד), חיזוק מרכזי המצוינות הקיימים עם הקהילות המקצועיות שלהם, והקמת מרכזי מצוינות נוספים עם קהילות מקצועיות חדשות, המשך פעילות וחיזוק של מועדוני המנהלים, חיזוק והרחבת הפעילות ברשתות, ועוד.

bottom of page