top of page

בחירות 2021

איריס נחשוני

איריס נחשוני

תפקיד:

ארגון / חברה:

CIO

אורמת

הנני חברה בפורומים טכנולוגיים מובילי דעה בשוק הישראלי, בעבר נציגת AIG Innovations בישראל , ב AIG הקמתי גם פורום נשים בטכנולוגיה בינלאומי שממשיך בפעילותו עד היום

בעלת ניסיון עשיר בפיתוח והטמעת מערכות להבאת ערכים עסקיים , ,CRM, ERP דיגיטל ,B2B B2C,, Decision support systems, BI, אבטחת מידע וסייבר IT +OT
בניתי אסטרטגית מערכות מידע, הובלתי מהלכי טרנספורמציה דיגיטלית ותפעולית ,יישמתי מיזוגים ורכישות ועוד

אני רואה בנשיאות בלשכה לטכנולוגיות המידע הזדמנות להיות מעורבת ולהשפיע ברמה הלאומית , לנצל את הראייה הרחבה שיש לי לתרום ולעזור לקולגות ולחברים בלשכה בהתלבטויות בצמתי החלטה.

הייתי רוצה הפוך את הלשכה לגוף מייעץ נייטרלי עבור המנמרים בחברות בכל הגדלים מקטנות לגדולות

לגןף מעורב ברמה הלאומית במיגור סיכונים , בגיור תוכנות ובהתאמת השיקולים הטכנולוגיים הנשקלים במוסדות הממשל השונים לשנת 2020

להפוך את הלשכה לגורם משפיע תומך ומפתח לקידום נשים בתפקידים טכנולוגיים החל ממוסדות החינוך

bottom of page