דורון יצחקי

מרצה באקדמיה בתחום החדשנות ברפואה וחבר נשיאות של הלשכה

506260011

דורון יצחקי