אריה עמית

יועץ אסטרטגי ניהולי / חבר הנהלת הלשכה

052-8893672

אריה עמית