top of page

פורטל ידע

Unique Value Proposition - הצעת ערך ייחודית

 

גבריאל חיון | מנכ"ל המכון הדיפלומטי ונציג GVI בישראל

קובי קלדרון | מייסד ומנכ"ל GVI
 

Unique Value Proposition

או הצעת ערך ייחודית, המכונה בזירת המכירות UVP או USP. זהו מכלול הרעיונות, חזון וערכים שישמשו כמצפן או GPS שלכם. הגדרה טובה של הצעת הערך המבודלת תנחה אתכם נכון בעסק, במסע האישי ותמנע חריגות מיותרות מהיעד.


חזון

בהתבסס על מטריצת הנכסים, התשוקותואמונותיך האישיות, נסו לנסח את החזון. דמיינו היכן תהיו עם המיזם בעוד 3, 5, 10, 20 או 100 שנים.

חשבו כיצד תרצו שהעסק יהיה בתוך כמה שנים מהיום. אם העסק אופנתי, כגון הלבשה או אפליקציה, כללו בחזון שלך גם את פיתוח התכונות והמוצרים האלטרנטיביים. החזון של חברה כזו חייב לכלול הצהרה על שימור יתרון יחסי בחזית הטכנולוגיה או העיצוב העכשווי.

באופן אישי, אני אוהב שההצהרה שלי תהיה קצרה, מדויקת וממוקדת, ומאפשרת צמיחה בעולמנו ההפכפך. נסו להכניס לתוכו גם רוח עוצמתית ומעוררת השראה. הקדישו זמן להפיכת החזון לבלתי נשכח.

החזון חייב גם לבטא את עולם הערכים והקוד האתי של האירגון ולא רק ביצועים ועמידה בתחזיות.


ערכים

אם החזון הוא המצפן – הערכים הם המצפון.

ערכים הם מערכת חוקים, תקנות ומגבלות המבהירות את המוסר והאתיקה של האירגון.


הצעת ערך ייחודית

לחזון ולערכים (V&V) יש מעט מאוד קשר, לקו העסקי. אלה כמו מונחים כלליים, הקשורים לפילוסופיה של הבעלים ולאתיקה התאגידית. אותם V&V ישרדו גם כאשר הפירמה מחליפה ידיים, קו מוצרים, מודלים תפעוליים, מודלים עסקיים, שווקים או מגמות.

לעומת זאת, ה-UVP מחובר היטב למוצרים, לשוק, למגמה, למודל וליעדים הפיננסיים. ברוב המקרים מדובר במשפט או בפסקה אחת (ארוכה ומורכבת) שמכתיבה את היעדים במונחים מדידים.


מודל RUM להצלחה

- UVP

חייב להיות רלוונטי, ייחודי ומדיד (RUM) כלומר:

  • רלוונטי: חשוב עבור הלקוח, בעת הזאת.

  • ייחודי: שונה ומבודל מהצעות ערך של המתחרים.

  • מדיד: כולל אפשרות למדוד את ההצלחה.

זכירות

הצהרת ערך טובה היא גם בלתי נשכחת. היא מיועדת ליצור אימפקט חזק על השומע באופן שגם בעוד שנים – הוא יזכור את ה-UVP.

Comments


bottom of page