פורטל ידע

חלק ב' - העיר החכמה שחוברה לה יחדיו

בחלק א' של המאמר הגדרנו עיר חכמה/בטוחה/מקושרת, והצבענו על שתי שיטות בקרה ומעקב אחר עיר חכמה – תקן בינלאומי וישראלי, ומחקר אקדמי. זיהינו את הכוחות המניעים מהלכים אלה, והתייחסנו לסקר מנהלים שבדק גורמים מניעים ומעכבים. עברנו ליעדים ברמת העיר, וסקרנו שני מהלכים מקבילים – אפיון השירותים במבט לשנים רבות קדימה, ואפיון התשתיות התומכות בשירותים אלה. הצבענו על דוגמאות מייצגות לשירותים עירוניים במסגרת עיר חכמה. מכאן אנו עוברים לחלקו השני והאחרון של המאמר המתמקד בתהליך הישום ובתוצאותיו.

ארכיטקטורת ישומים -

יש להבחין בין שירותים שמבקשים רק קישוריות, לבין שירותים אותם יש להקים או לשדרג. הקמת/ שדרוג שרות יכולים להיעשות על בסיס חוות שרתים של העירייה, או שימוש בשירותי ענן פרטי ו/או ציבורי. יש להקדיש תשומת לב רבה לאבטחת המידע.

מטרת תשתית התקשורת היא לקשר את המשתמשים אל הישום. תשתית התקשורת יכולה להיות פרטית, ציבורית או שילוב שלהם. יש לגבש ארכיטקטורה מתאימה, מומלץ על בסיס "תשתיות מקדימות ביקוש". דוגמא גנרית לתרשים הרשת: