פורטל ידע

שלושת הלאוים של Big Data Analytics


Big Data Analytics – גם לארגונים בינוניים וקטנים (לא רק לגדולים)

ההנחה הרווחת היא ש- Big Data Analytics" זה רק לגדולים". בפועל, במציאות העסקית של חיינו, גם ארגונים קטנים ובינוניים חייבים להיות מבוססי ומוטי מידע ולבצע תחזיות הסתברותיות, או אופטימיזציה של מערך הרכש והאספקה, או תכנון בצורה מיטבית שיבוץ כ"א, מועמדים לקורסים וכו'.

הטעות נובעת מהשם Big Data. הדיבורים על כמויות מידע אדירות שניתן לאגור באמצעות טכנולוגיות Big Data אומנם נכונות, אבל ממש מטעות. הכמות (Volume) הינה מרכיב אחד ולא הכרחי. אין מידה של כמות שמעליה הפתרון הוא Big Data ומתחתיה לא. המרכיבים המרכזיים של Big Data Analytics הינם היכולת לנתח ולהפיק תובנות עסקיות (Value) ממידע בפורמטים שונים (Verity) הכולל גם מסמכים, קול, תמונות, וידאו וכו' וגם מהיכולת לתת מענה מהיר "כאן ועכשיו" (Velocity).

Big Data Analytics הינו פתרון איכותי גם לארגונים בינוניים וקטנים המבקשים להפיק ערך מכל המידע שברשותם – פנימי או חיצוני, ולעשות זאת בעלות שתתאים לערך העיסקי שהם מקבלים ותחזיר להם בתוך זמן קצר יחסית את ההשקעה בבניית הפתרון (ROI).

התאמת מחיר מערכת Big Data Analytics לערך העסקי שתיתן המערכת, היא צו השעה לכל ארגון. חייבים להתאים את הפתרון לצרכים וליכולות הארגון, ולעשות שימוש מושכל ב"פתרון ענן", בשימוש במוצרי Open Source, בקביעת שלבים וסדרי עדיפות, וכו'.

Big Data Analytics – לא להתחיל עם הטכנולוגיה

Big Data Analytics הינה טכנולוגיה שמאפשרת מימוש של יעדים עסקיים. ככזו, מנהלי ארגונים רבים מטילים על המחלקות הטכנולוגיות את האחריות להקמת המערכת, ואלו פונות לספקי הטכנולוגיה אותן הן מכירות. התוצאה במקרים רבים הינה רכש חומרה ותוכנה עוד לפני שהובן הצורך, הוגדרו השאלות העסקיות ובוצע ניתוח של סדרי העדיפות הארגוניים.

התחלה של פרויקט Big Data Analytics ברכש רכיבי החומרה והתוכנה הינה טעות נפוצה. כיום קיימת יותר מאלטרנטיבה אחת בכל תחום, והמערכות מתפתחות ומשתפרות כל העת לצד הוזלת עלויות מתמדת. את הרכש יש לבצע מאוחר ככל הניתן ורק לאחר שהשאלות העסקיות קיבלו מענה, בוצע ניתוח צרכים מסודר ונקבעו סדרי העדיפות הארגוניים.

בכדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של בניית הפתרון והתאמתו לארגון, מומלץ לעשות שימוש במתודולוגיה בה השלב הראשון הינו הגדרת שאלות המחקר העסקיות, וגיבוש סדרי עדיפות להתחלה. ההבנה מהי "שאלת המחקר" הראשונה לביצוע, תוביל את הארגון לשלב השני והוא מיפוי ובחינה של מקורות המידע הנדרשים למענה על שאלה זו. מידע זה יכול להיות פנימי או חיצוני (רשתות חברתיות, אינטרנט, וכו') ומסוגים שונים דוגמת מסמכים, וידאו, תמונות וכו'.

רק לאחר ששאלת המחקר הראשונה ברורה ומידע הקלט למערכת מאופיין וידוע, נוכל לעבור לשלבים הבאים הכוללים בחינה האם יש צורך לטייב (Quality) את המידע ולהשלימו, והאם ניתן להעבירו ל- Big Data באמצעות כלי Batch הפועלים אחת ליחידת זמן (יום, שעה, וכו'), או שיש צורך בפתרון Near Real Time ואז נדרשים כלי Streaming.

אפיון שאלת המחקר יקבע גם את מוצרי האנליטיקה הנדרשים לניתוח והצגת התוצאה הנדרשת.

<