top of page

פורטל ידע

פרס מפעל חיים של הלשכה לטכנולוגיות המידע – לד"ר נחמן אורון


ד"ר נחמן אורון, יועץ אסטרטגי בכיר למשרדי ממשלה ויו"ר פורום המנמרים בממשלה, קיבל ביום ה' האחרון פרס מפעל חיים מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל. הפרס הוענק במסגרת כנס "הפסגה הדיגיטלית 2017 – מציאות שיוצרת הזדמנויות", שנערך במרכז הכנסים LAGO בראשון לציון, בהפקת אנשים ומחשבים.

ד"ר אורון קיבל את הפרס בהוקרה ובהערכה על קריירה עשירה, בת עשרות שנים, של עשייה חלוצית בתעשיית המחשוב ומערכות המידע בישראל. העשייה של ד"ר אורון הייתה רצופה בהישגים אישיים מקצועיים מרשימים, והיוותה תרומה ענפה למדינה ולחברה.

הפרס הוענק לו בין היתר בזכות המעורבות והפעילות שלו בלשכת מנתחי מערכות המידע בישראל, מיום הקמתה ועד היום. את האות העניקו אריה עמית, יו"ר הלשכה, וד"ר שלמה נס, יו"ר ועדת הפרסים במועצה הציבורית שלה. ד"ר אורון עצמו לא נכח באירוע מאחר שהוא שוהה בחו"ל ובנו, שלומי, קיבל את האות בשמו.

בשנים האחרונות משמש ד"ר אורון כיועץ אסטרטגי בכיר, בין היתר למשרדי הממשלה, והוא אף יזם וקידם בהתמדה את הקמת רשות התקשוב הממשלתית. ד"ר אורון כיהן וממשיך לכהן בשורה של תפקידים ציבוריים: נשיא ICA – הארגון הבינלאומי של המנמ"רים במגזר הממשלתי, יושב ראש וחבר ההנהלה והנשיאות של לשכת מנתחי מערכות המידע בישראל, חבר בהנהלת איגוד האינטרנט הישראלי, חבר במועצה הציבורית להגנת הפרטיות ועוד. כמו כן, הוא שימש כיו"ר ועדת ההיגוי של כנס eGov של אנשים ומחשבים.

פרויקטים מצטיינים ופרסים נוספים

באירוע חולקו פרסים נוספים. פרס המנמ"ר המצטיין, על שם לודוויג מיטווך ז"ל, הוענק לאמנון בק, מנכ"ל מת"ף, וליוגב שמני, מנמ"ר בכיר ברשות האוכלוסין וההגירה. תעודות הערכה והוקרה הוענקו לד"ר אילן לוין על תרומתו ופועלו כמנכ"ל, ולדורית גרינבלט על פועלה כמנהלת הדרכה ואירועים של הלשכה, ולאיריס חלי, על פועלה כמזכירה וכמנהלת האדמיניסטרטיבית של הלשכה.

לאחר התלבטויות רבות הכריזה הוועדה שבחנה את הפרויקטים על אלה המצטיינים. בוועדה ישבו נעמי אברמסון, פרופ' מיכה חנני, אירית חצרנוב, יהודה כתיב, שי קוקוי ואילן לוין. את המקום הראשון בפרס הפרויקט האקדמי קטפו שני פרויקטים של אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב: Relay ופרויקט חיזוי אשפוז חוזר במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים בילינסון. פרס מצטיין הקהל ניתן למרכז האקדמי רופין על מערכות מידע ואתר דינמי תדמיתי ולחברת קסלסי סעדה שירותי הובלה.

במקום הראשון בפרויקטים ארגוניים מצטיינים זכה משרד המשפטים, על רימון – מערכת ליבה לאגף הרישום (הטאבו), ובמקום השני – המשרד לביטחון פנים, על מערכת אופיר.

bottom of page