top of page

פורטל ידע

מודיעין איומי הסייבר – חשיבותו וגישור הפער בין תגובה למניעה


מאת: אסף חזן | CTO קספרסקי ישראל
 
מבוא

בעידן שבו איומי הסייבר מתפתחים בקצב חסר תקדים, אמצעי אבטחת הסייבר המסורתיים נכשלים יותר ויותר. גישות קונבנציונליות אלה, שמסתמכות במידה רבה על תגובה והתאוששות לאחר התקרית, אינן מספיקות עוד בכדי להגן על הארגונים מפני ההתקפות המתוחכמות של ימינו. דבר זה הוביל לשינוי משמעותי באסטרטגיות ניהול הסיכונים הארגוניות וזאת תוך הדגשת החשיבות של מודיעין איומי הסייבר.

שכן, התחום המתהווה של מודיעין איומי סייבר מבטיח שינוי פרדיגמה ומציע גישה פרואקטיבית על פיה: ארגונים ישאפו לזהות ולצמצם את האיומים הפוטנציאליים לפני שהם קורים ועלולים לגרום נזק.

מאמר זה עוסק בתפקיד המכריע של מודיעין סייבר בשינוי פרדיגמות האבטחה המסורתיות. הוא בוחן את המגבלות של מוצרי אבטחה קיימים, את הערך המוסף של מודיעין סייבר ואת השפעתם של תקנים כמו ISO 27001  בשילוב מודיעין באבטחה הארגונית. יתר על כן, הוא מדגיש כיצד חברות כמו קספרסקי מובילות את הדרך במתן שירותי מודיעין סייבר מקיפים וממחישות את הכיוון העתידי של האבטחה הארגונית.


התפתחות ניהול הסיכונים הארגוני

נוף ניהול הסיכונים הארגוני עבר שינוי משמעותי במהלך העשורים האחרונים. בתחילה, המיקוד היה בעיקר על אבטחה פיזית והגנה על נכסים מוחשיים. עם זאת, ככל שהארגונים הפכו לדיגיטליים יותר, תחום ניהול הסיכונים התרחב וכלל בתוכו אבטחת מידע.

השלבים המוקדמים של שינוי זה התאפיינו בעיקר בעמדה הגנתית, תוך הסתמכות רבה על חומות אש, תוכנות אנטי-וירוס וכלים אחרים שנועדו להגיב לאיומים כשהם מתרחשים.

גישה זו, אף שהיא הכרחית, התגלתה עד מהרה כלא מספקת אל מול איומי הסייבר המתוחכמים שהתפתחו במהירות ועקפו בקלות את כל האמצעים הריאקטיביים.

לכן, ההבנה כי אמצעי האבטחה המסורתיים אינם מספקים עוד הביאה לגיבוש גישה יזומה ומקיפה יותר – שילוב מודיעין איומי הסייבר כמרכיב מרכזי באסטרטגיות ניהול סיכונים. למעשה, במקום לחכות להתממשות האיומים, ארגונים החלו לאמץ עמדה צופה פני עתיד שבה הם אוספים ומנתחים את המידע על איומי הסייבר הפוטנציאליים מראש.

מעבר זה ממודל הגנתי וריאקטיבי גרידא לגישה צופה פני עתיד ומונעת מודיעין, מסמן אבן דרך משמעותית בהתפתחות ניהול הסיכונים הארגוני.

יש בו כדי להדגיש את החשיבות של שמירה על צעד אחד לפני האיומים בנוף הסייבר שמשתנה ללא הרף.


למה מודיעין סייבר חשוב? ומה הוא הערך הנוסף שהוא מספק?

הטבע המשתנה של איומי הסייבר מחייב מעבר מאמצעי אבטחת סייבר מסורתיים וריאקטיביים לגישה פרואקטיבית ומונעת מודיעין. שכן, מודיעין איומי סייבר מציע פרספקטיבה צופה פני עתיד ומאפשר לארגונים להבין ולצפות בטקטיקות, בטכניקות ובנהלים של תוקפים פוטנציאליים.

אבן הפינה של גישה פרואקטיבית זו היא היכולת לאסוף, לנתח ולהפעיל מודיעין לגבי איומים ופגיעויות מתעוררים.

על ידי ניצול נתונים ממגוון מקורות, כולל הרשת האפלה ופורומים של האקרים, ארגונים יכולים לקבל תובנות לגבי תוכניות התקפה פוטנציאליות, פגיעויות ממוקדות ואפילו איומים ספציפיים המכוונים לתשתית שלהם.

מודיעין זה מאפשר לצוותי אבטחה להתאים את ההגנות שלהם בזמן אמת, לתקן פגיעויות לפני שהן מנוצלות ולחסום פעילויות זדוניות בתחילתן.

ביסודו של דבר, אימוץ אסטרטגיית אבטחת סייבר פרואקטיבית המופעלת על ידי מודיעין משנה את עמדת האבטחה של הארגון מכזו שמשחקת כל הזמן בפיגור לאחת שצופה ומנטרלת איומים לפני שהם יכולים לגרום נזק. לא רק שגישה זו משפרת את עמידות הארגון בפני מתקפות סייבר אלא גם מפחיתה משמעותית את ההשפעה הפוטנציאלית של אלה שכבר מתרחשות.


תקן ISO 27001: שילוב מודיעין סייבר בארגונים

תקן ISO 27001 עומד כמשואה נוספת בנוף איומי הסייבר ומציב מסגרת מקיפה למערכת ניהול אבטחת מידע .(ISMS) היבט בולט בתקן זה הוא הדגש על שילוב מודיעין איומי הסייבר (CTI) באסטרטגיות האבטחה הארגוניות.

החל משנת 2025 תקן ISO 27001 יחייב ארגונים המחפשים תאימות, לשלב שירותי מודיעין בפעולות האבטחה שלהם, תוך הדגשת ההכרה הגוברת בתפקיד הקריטי של CTI בסייבר מודרני. שילוב זה משרת מטרות מרובות. בעיקר, הוא מבטיח שארגונים לא יהיו רק ריאקטיביים באמצעי האבטחה שלהם אלא יזהו ויתקנו באופן יזום איומים פוטנציאליים. התקן מכיר בכך שבסביבת איומי הסייבר המשתנה במהירות של ימינו, הבנה מתקדמת של סיכוני אבטחה פוטנציאליים באמצעות CTI חיונית לשמירה על אבטחה חזקה.

יתר על כן, הדרישה של ISO 27001 לשילוב CTI מדגישה את החשיבות של גישה הוליסטית לסייבר. הוא מעודד ארגונים לעבור מעבר להגנות היקפיות מסורתיות ולאמץ עמדת אבטחה מקיפה יותר הכוללת הבנה של נוף איומי הסייבר. גישה זו מקלה על זיהוי פגיעויות, מסייעת בעדיפות למאמצי אבטחה ותומכת בפיתוח אסטרטגיות אבטחה יעילות ומתאימות יותר.

במהותו, עמדת ISO 27001 בנושא שילוב מודיעין סייבר מדגימה את המעבר לגישה מודעת ויזומה יותר לסייבר. הוא מסמן מגמה רחבה יותר בתעשייה לכיוון הערכה של אמצעי אבטחה המונעים על ידי מודיעין כמרכיבים חיוניים של ISMS יעיל.


מקרה בוחן: הגישה של קספרסקי למודיעין סייבר

חברת Kaspersky  הינה חברת אבטחת מידע וסייבר מהוותיקות והמוערכות בתחום.

כחלק מהתפתחות ניהול הסיכונים הארגוני, חברת קספרסקי מדגימה כיצד שילוב מודיעין איומי סייבר (CTI) יכול לשפר משמעותית את האבטחה הארגונית ומציעה חבילה מקיפה של שירותים העונים על הצרכים המגוונים של כל עסק, ללא קשר לגודלו או לתעשייה אליה משתייך.

למעשה, הגישה של קספרסקי ל-CTI היא כפולה. ראשית, היא מספקת מודיעין גלובלי הכולל מגוון רחב של איומי סייבר ופגיעויות הידועים כמשפיעים על ארגונים ברחבי העולם. פרספקטיבה גלובלית זו חיונית להבנת נוף איומי הסייבר הרחב יותר ולהתכוננות לאיומים שהשפיעו על ישויות אחרות אך עדיין לא כוונו לארגון הספציפי.

שנית, חברת קספרסקי מציעה פתרונות מודיעין עסקי מותאמים אישית. פתרונות אלו מותאמים לדרישות הייחודיות ולפרופילי האיום של ארגונים בודדים. מודיעין מותאם אישית זה הוא בעל ערך רב לזיהוי וצמצום איומים ספציפיים הרלוונטיים ביותר לפעילות הארגון ופגיעויות האבטחה שלו.

על ידי ניצול שירותי ה-CTI של קספרסקי, ארגונים יוכלו לקבל אזהרות מוקדמות לגבי מתקפות סייבר פוטנציאליות, תובנות לגבי הטקטיקות והטכניקות של גורמי איום והמלצות לפעולות מנע.


סיכום

שילוב מודיעין איומי סייבר (CTI) באסטרטגיות אבטחת סייבר מסמן התפתחות קריטית במאבק באיומי סייבר. על ידי מעבר מגישות מסורתיות וריאקטיביות לעמדה פרואקטיבית ומבוססת מודיעין, ארגונים יכולים לשפר משמעותית את יכולתם לחזות, להתכונן ולמנוע מתקפות סייבר לפני שהן מתרחשות. מודיעין סייבר מציע הבנה עמוקה יותר של נוף האיומים, תובנות מותאמות אישית לגבי פגיעויות ספציפיות ומודיעין בר ביצוע כדי לחזק את ההגנות באופן פרואקטיבי.

שכן, לא ניתן להמעיט בחשיבותו של מודיעין איומי הסייבר בעידן הדיגיטלי של ימינו, מאחר והוא מספק שכבת הגנה קריטית המשלימה ומחזקת את תשתיות אבטחת הסייבר הקיימות.

 

פרטי קשר:

Kaspersky Israel | הגן הטכנולוגי מלחה, אגודת הספורט הפועל 2, ירושלים

Comentários


bottom of page