top of page

פורטל ידע

מה הייתה ההתפתחות הכי חשובה בהיסטוריה האנושית?

 

אריה עמית | יועץ אסטרטגי, חבר נשיאות הלשכה

מקור | McKinsey & Company


 

אישית אני אדם אופטימי דיגיטלית, ואני משוכנע לחלוטין שהטכנולוגיה הדיגיטלית שאנחנו מפתחים היום תיקח אותנו אל עתיד אוטופי, ולא לעתיד דיסטופי. וכדי להסביר מדוע, אני רוצה להעלות שאלה רחבה יותר. מה הייתה ההתפתחות הכי חשובה בהיסטוריה האנושית?

זו שאלה נפלאה לשאול כדי לפתוח בדיון אין סופי סביבה, יש אנשים שיעלו מערכות ופילוסופיות הן במערב והן במזרח ששינו את האופן שבו הרבה אנשים חושבים על העולם. ויהיו אנשים אחרים שיגידו;

  • ההתפתחויות הכי גדולות הן יסודן של הדתות הגדולות בעולם, ששינו ציוויליזציות והשפיעו על האופן בו אין ספור אנשים חיים את חייהם.

  • אחרים יגידו, שלמעשה, מה ששינה ציוויליזציות, שעיצב אותן ושינה את חיי האנשים הן האימפריות, וההתפתחויות הגדולות בהיסטוריה האנושית הם סיפורים של כיבוש ומלחמה.

  • ויש גם כמה המזכירים לנו את המגפות הגדולות

  • חלק מהאנשים יעלו את הנושא של עידן התגליות ואת ההיפתחות של העולם.

  • אחרים ידברו על הישגים אינטלקטואליים בתחומים כמו מתמטיקה שעזרו לנו להגיע להבנה טובה יותר של העולם.

  • ואחרים ידברו על תקופות שהייתה בהם פריחה גדולה של האומנות והמדעים.

  • הדיון הוא אין סופי, ואין תשובה חד משמעית ויחידה. אבל אם אתם אנשים ריאליים כמוני, תשאלו ודאי, "מה הנתונים אומרים?"

ואז מתחילים ליצור גרפים בנושאים שיכולים לעניין את כל אוכלוסיית העולם, או מדדים מסוימים של פיתוחים חברתיים, או מצבי הקידמה בחברה (Social Development Index – Ian Morris), ומציגים אותם בצורה גרפית, כי בצורה הזו הסיפורים הגדולים, ההתפתחויות הגדולות בהיסטוריה האנושית, הם אלו שיצרו את הקימורים הגדולים בעקומות האלו. כשעושים זאת, ויוצרים תרשים מהנתונים האלו, די מהר מגיעים לכמה מסקנות די מוזרות. שלמעשה, אף אחד מהדברים האלו לא ממש משנה. הם ממש לא עשו כלום לעקומות האלו.

היה רק סיפור אחד, התפתחות אחת בהיסטוריה האנושית שיצרה קימור בעקומה הזו, קימור של בערך 90 מעלות, וזה הסיפור של הטכנולוגיה.


מנוע הקיטור, והטכנולוגיות האחרות שקשורות בזה מתקופת המהפכה התעשייתית שינו את העולם והשפיעו על ההיסטוריה האנושית במידה כה רבה, הם שמו ללעג את כל מה שקדם להם. והם עשו זאת בכך שהגדילו משמעותית את כוח השרירים שלנו, התגברו על מגבלות השרירים שלנו. אנחנו כיום בתוך תהליך של התגברות על מגבלות המוח האינדיבידואלי ומגדילים באופן אסימפטוטי את הכושר השכלי שלנו. לכן, בכל הנוגע לטכנולוגיה הדיגיטלית אנחנו אפילו לא קרובים לסוף המסע, וכשאני מסתכל על מה שקורה עם הכלכלות שלנו ועם החברות שלנו, המסקנה היחידה שלי היא שעוד לא ראינו כלום. הימים הכי טובים באמת עוד לפנינו.


כלכלות לא מונעות ע"י אנרגיה, הון וכוח עבודה. כלכלות מונעות ע"י רעיונות. זהו התפקיד של החדשנות, העבודה להמציא רעיונות חדשים, העבודה הכי בסיסית שאנחנו יכולים לעשות בכלכלה.. וכל מה שמעניין הוא איכות העבודה, איכות הרעיונות. ופעם אחרי פעם, אנחנו רואים את זה קורה בעולם שהטכנולוגיה מובנית בו. העבודה בחדשנות הופכת ליותר פתוחה, יותר מקיפה, יותר שקופה, ויותר מבוססת על כשרון, וזה יימשך כך.

Commentaires


bottom of page