top of page

פורטל ידע

חדשנות עירונית מבוססת דאטה

צביקה גולדרייך, מנכ"ל אופיסופט (מקבוצת SQLink)

נהוג לחשוב כי העולם בו אנו חיים מתבסס על 4 יסודות מרכזיים – מים, אבן, אש ורוח. אין ספק כי הדיגיטאלי הממשיך להתהוות מול העולם עיננו מורכב מארבעת היסודות הבאים – דאטה, דיגיטל, סייבר וענ. ואולי בעצם שולחן העבודה הזה עומד על רגל אחת מרכזית, הדאטה, וכל השאר נסמכים עליו.

עולם הדאטה נחלק לשלושה איזורים מרכזיים "Data Collection" בו אנו אוספים את המידע הקיים, "Analytics" האיזור בו אנו מנתחים את המידע ומסיקים ממנו על העתיד, "Data Visualization" המשמש אותנו לתצוגת הדאטה

בכדי שנבין אותו היטב. בשנים האחרונות ארגונים עסקו בעיקר באיסוף המידע והצגתו ולא השקיעו את הנדרש בזהב האמיתי – האנליטיקה של הדאטה – זו שתיתן להם את הכלים האמיתיים בכדי להמשיך,להוביל ולפצח כל אתגר בדרכם.

האם הסביבה המוניציפאלית יודעת לזהות ולתת מענה מהיר לאירועים השוטפים ואלו שעתידים להתרחש בהתבסס על המידע הקיים ברשותם ?

אין ספק כי האירוע הבטחוני הבא ינוהל טוב יותר אם נכיר היטב את התושבים שלנו ובייחוד את האוכלוסיות במיוחדות והצעירות.

שימוש נכון בדאטה הקיים יאפשר לתכנן את מערכי החינוך, ה"עיר החכמה", תקציב ההשקעות, מערכי הרווחה ואפילו תשתיות תחבורה וחניה.
Comments


bottom of page